google-site-verification=gKnvBdtwoF7YnzaEgpX27_bRdip7p0V4jhlvtLk2eb0
 
2 oz. dyed Romney Fleece /Locks.  
3 inch staple average 
Minimal VM.Cotton Candy 

Dyed Romney Fleece/Locks Cotton Candy

$6.00Price